Bil No. Ahli No Kad Pengenalan Nama Pegawai Jantina Jawatan Tempat Bertugas

Senarai Pegawai & Ahli KEPTAN Yang Bersara
(Muka surat: 1 dari 1)

Bil No. Ahli No Kad Pengenalan Nama Pegawai Jantina Jawatan Tempat Bertugas
1 7732 580907015803  ABD JABAR BIN HARON Lelaki    
2 8653 560804025306  FATIMAH BINTI HASSAN Perempuan    
3 06-008-006754 561126-10-5247  VELAYUTHAM A/L K.MADHAVAN Lelaki   SMK TANJUNG SEPAT, 42800 TG.SEPAT.