header

PENCAPAIAN KEPTAN

BIL PERKARA
1     Kenaikan gaji.
2     Umur persaraan 56 tahun ke 58 tahun.
3     Pemberian Buku Teks secara percuma.
4     Pembayaran pencen mengikut tempoh perkhidmatan.
5     Norma perjawatan AKS.
6     Pembantu Tadbir yang akan bersara dibawa ke Sarawak.
7     Penjumudan jawatan Pembantu Tadbir Rendah.
8     'Time Based' dalam kenaikan pangkat.
9     Masuk wad (menerima rawatan) secara percuma.
10     Pembantu Tadbir yang dipinjamkan ke PPD di kembalikan ke sekolah.
11     Pengiktirafan Hari Pembantu Tadbir pada setiap 1 Oktober
12     
 

Reka bentuk asal 2007 oleh NCT Technology.
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Penambahbaikan 2015 oleh Pegawai Pentadbir Sistem KEPTAN.