header

PENCAPAIAN KEPTAN

BIL PERKARA
1     Kenaikan gaji.
2     Umur persaraan 56 tahun ke 58 tahun.
3     Pemberian Buku Teks secara percuma.
4     Pembayaran pencen mengikut tempoh perkhidmatan.
5     Norma perjawatan AKS.
6     Pembantu Tadbir yang akan bersara dibawa ke Sarawak.
7     Penjumudan jawatan Pembantu Tadbir Rendah.
8     'Time Based' dalam kenaikan pangkat.
9     Masuk wad (menerima rawatan) secara percuma.
10     Pembantu Tadbir yang dipinjamkan ke PPD di kembalikan ke sekolah.
11     
12     
 

Reka bentuk asal 2007 oleh NCT Technology.
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Penambahbaikan 2015 oleh Pegawai Pentadbir Sistem KEPTAN.